คำถามคำตอบเกี่ยวกับอีเมล์

Email Faq

เราได้รวบรวมคำถามที่ผู้ใช้สอบถามกันบ่อยๆ เช่น คำถามเกี่ยวกับอีเมล์, เว็บโฮสติ้ง/Web hosting, การชำระเงินและใบเสร็จรับเงิน (Billing FAQ), วิธีการ Set up ใช้งานอีเมล์ (POP3 หรือ Web mail) ซึ่งคุณสามารถเรียกดูโดยคลิ๊กที่คำถามค่ะ


1. วิธีกำหนดหรือ Set up ใช้งานอีเมล์


สำหรับการใช้งานบัญชีรายชื่ออีเมล์ หรือ email account

ขอให้ท่านเพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ใช้อีเมล์เข้าไปใน web hosting ภายใต้ชื่อโดเมนของท่าน
โดยที่หน้าเข้าระบบให้ Login ที่ Control panel เพื่อเข้าจัดการอีเมล์ดังนี้(1) เข้าระบบ (login) เข้า cpanel เพื่อเพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานอีเมล์

โดยเรียกที่ URL ดังกล่าว

http://www.yourdomain.com:2082

(yourdomain ใส่เป็นชื่อโดเมนของท่าน)หรือหากโดเมนยังใช้ไม่ได้ให้ชี้ผ่าน IP ตามเลขไอพีทีได้รับแจ้งจาก webhosting.com.co.th จะมีหน้าจอ ให้ท่านใส่ผู้ใช้ (user) และ รหัสผ่าน (password) เมื่อ Login แล้ว จะมีหน้าจอหลักของ CPANELคลิ๊กปุ่ม mail ที่หน้า เมนูหลักของ cpanel

เลือก add /remove account แล้วใส่บัญชีรายชื่อที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นท่านจึงจะ สามารถรับ-ส่งอีเมล์ (email) โดยมีวิธีการกำหนดการรับ ส่ง อีเมล์โดยใช้ outlook Express หรือรับส่งโดย web mail หรือ Jmail ก็ได้


แล้วทดลองรับ-ส่งอีเมล์ถึงตัวเองก่อน
เพื่อดูความเรียบร้อย ว่าระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง

(2) การกำหนดใช้งาน Web Mail และ Outlook Express


คุณสามารถใช้อีเมล์ ได้ทั้งแบบ POP3 โดยใช้ Outlook Express และ Web mail


2.1 โดยสามารถกำหนด config

เช่น [ change Password] [Forwarding Options] [Autoresponder Options] [BoxTrapper] หรือรับส่งอีเมล์ ได้ที่

http://www.ชื่อโดเมนของท่าน.com/webmail/


2.2 การรับส่ง email โดยใช้ web mail แบบหลายภาษา ให้ท่านเข้าที่ URL

http://www.ชื่อโดเมนของท่าน.com/webmail/


การรับส่งอีเมล์แบบ POP3 โดยใช้ Outlook Express

.โดยกำหนดโปรแกรมรับส่ง Mail ทีใช้ไปที่ mail server โดยใช้ชื่อ mail ตามด้วย โดเมนเนม (Domain name web site) ของท่านตัวอย่างเช่น

Incoming Mail (POP3): mail.yourdomain.com

Outgoing Mail (SMTP): mail.yourdomain.com


หรือ Smtp ของ ISP ที่ท่านใช้งาน ซึ่งแสดงดังรูปข้างล่างนี้


สำหรับท่านที่ใช้บริการ Internet กับทาง TOT ท่านสามารถกำหนดค่า Outlook ได้ดังนี้
Incoming mail (POP3) : mail.yourdomain.com
Outgoing mail (SMTP) : smtp.totisp.net


** เนื่องจากผู้ให้บริการ Internet TOT ไม่อนุญาติให้ผู้ใช้งาน SMTP อื่นนอกจากของ TOT เท่านั้น


หากท่านยังไม่เคยมี User มาก่อนให้เลือก "Mail" ที่เมนูด้านบน และเลือก Add ->"Mail" ดังรูป

ใส่ชื่อของท่าน ตามรูปแล้วกด "Next >"

ใส่อีเมล์ User name และโดเมนเนมของท่าน แล้วกดปุ่ม "Next"


  • ใส่ Incomming mail
    ซึ่งเป็นการรับ mail ที่ Serve ให้ใส่เป็น

    mail.ชื่อโดเมนของท่าน.com เช่นในที่นี้ตัวอย่างเป็น mail.mydomain.com


  • ใส่ Outgoing mail
    ซึ่งเป็นการส่ง Mail ออกจาก Server ให้ใส่เป็น

    mail.ชื่อโดเมนของท่าน.com เช่นในที่นี้ตัวอย่างเป็น mail.mydomain.comท่านอาจใช้ Outgoing mail เป็นของ SMTP ของ ISP ทีท่านใช้บริการอินเตอร์เน็ตอยู่ก็ได้ ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางข้างล่างนี้

Outgoing mail ของ SMTP ของ ISP ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต


ผู้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) OUTGOING MAIL (SMTP)
A-Net mail.a-net.net.th
Asia Access bkk1.asiaaccess.net.th
Asia Infonet classic.asianet.co.th
ClickTA mail.clickta.com
CS Internet Content 2
ClickTA mail.clickta.com
cs Internet mail.cscoms.com
Data Line Thai mail.linethai.co.th
FarEast Internet mail.fareast.net.th
Idea Net mail.idn.co.th
Infonews smtp.infonews.co.th
Internet Thailand mozart.inet.co.th
Ji-Net net1.ji-net.com หรือ smtp.ji-net.com
Loxinfo smtp.loxinfo.co.th
Samart smtp.samart.co.th
Siam-It Online mail.siamit.co.th
TOT smtp.totisp.net
World Net mail.wnet.net.th
   

จากนั้นจึงใส่ Account name โดยระบุเป็นชื่อ Email user ของท่าน+ โดเมนเนม ของท่าน

และใส่ password จากนั้นกดปุ่ม "Next >" และกดปุ่ม "Finish"

เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถใช้งานรับ ส่ง Mail ด้วยโดปรแกรม Outlook Express ได้แล้วค่ะ

หากท่านต้องการแก้ไข Account ใดให้ไปที่ Mail user ที่ท่านต้องการแก้ไข แล้วกดปุ่ม "Properties " ดังรูป


เลือก Account ที่ต้องการแก้ไข แล้วกดปุ่ม Proporties

เลือก Server ตามรูป

แก้ไข Account Name จากเดิมโดย ใช้ชื่อ User ของท่าน+ชื่อโดเมน

ตัวอย่าง เช่น amornsri@ecomsiam.com หรือ amornsri+ecomsiam.com แล้วกด OK ...เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถรับ/ส่งอีเมล์ได้ตามปกติค่ะ

การรับส่งอีเมล์แบบใช้ Web mail

นอกจากจะใช้งานอีเมล์ ผ่านทาง Pop3 แล้ว เรายังมีบริการ Web mail ซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องใช้ POP 3

หรือไปที่ Location : http://www.yourdomain.com/webmail/

หรือ http://www.yourdomain.com/jmail
(คู่มือการใช้งาน jmail ได้จัดส่งให้ท่าน พร้อมกับ user, password ของ Web hosting)

การเข้าตรวจสอบและจัดการ email โดยใช้ Webmail ให้ใช้วิธีการเข้าไปที่ url ของแต่ละโดเมนเนมแล้วตามด้วย /webmail เช่น www.ecomsiam.com/webmail ดังรูป


หลังจากเข้าไปที่ www.yourdomain/webmail แล้วจะปรากฏ popup เพื่อใส่ user name และ password โดย ในช่อง user name ให้ใส่ ชื่อ email account + yourdomain
เช่น account ชื่อ supasit@ecomsaim.com ของโดเมนเนม ecomsiam.com
ก็ให้ใส่ค่าใน user name เป็น supasit@ecomsiam.com หรือ supasit+ecomsiam.com แล้วให้ใส่ password ตามปกติ

เมื่อทำการเข้าระบบได้แล้ว จะปรากฏหน้าการเลือกเข้าใช้ webemail โดยจะมี web mail ให้เลือกใช้ 2 แบบคือ Neo Mail และ Squirrel Mail ซึ่งถ้าใช้ Neo Mail จะสามารถ support ภาษาไทยได้ และยังมีส่วนของ Change password, Fowarding Option, Auto responders option และ Logout

หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือ Password นั้น ให้เข้าไปที่ Change Password ก็จะปรากฏหน้าขึ้นมาให้แก้ไข Password โดยให้ทำการใส่ New Password 2 ครั้ง และกด ปุ่ม Change Password ที่อยู่ด้านล่างเพื่อเป็นการเปลี่ยน Password

วิธีการใช้ Neo Mail
เมื่อเข้ามาในส่วนของ Neo Mail แล้ว ถ้าเป็นครั้งแรกจะขึ้นข้อความต้อนรับ และสามารถเข้าไป set preference หรือการกำหนดลักษณะของการใช้ web mail เบื้องต้นได้ แต่ถ้าเข้ามาครั้งต่อไป จะไม่ต้อง set preference อีก ถ้าหากต้องการแก้ไขลักษณะของการใช้ web mail อีกครั้งให้เข้าไปแก้โดยใช้ icon ตัวเลือก ที่อยู่ใน webmail

สำหรับการ set preference นั้นสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ แต่ถ้าต้องการให้ใช้ภาษาไทยได้ต้องเลือก language เป็น Thai หลังจากทำการปรับแต่ง preference เรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการเปิด webmail ออกมาและสามารถใช้ได้ตามปกติ

สำหรับ icon ต่าง ๆ ที่อยู่ใน webmail สามารถเลือกใช้ได้ตามปกติ และถ้าต้องการปรับแต่งรูปแบบ webmail หรือ set ภาษา ก็สามารถใช้ icon ตัวเลือก หรือ preference เพื่อเข้าไปแก้ไขได้ตามต้องการ


 


ติดตั้ง Opensource ได้หลากหลาย

สามารถใช้งาน กับ Script เช่น php,html,css,java,MySQL และการใช้งาน forum, WordPress,Joomla, Post-nuke, smf(simple machines forum), magento, oscommerce, Zencart, opencart และอื่นๆ อีกมากมาย


wordpress web hosting joomla web hosting Postnuke web hosting smf-simple-machines-forum web hosting magento web hosting oscommerce web hosting zencart web hosting opencart web hosting
และอื่นๆ อีกมากมาย

บริการติดตั้ง Opensource ฟรี!

web hosting solution มากมายเกี่ยวกับ CMS และสำหรับ Shopping Cart web hosting ,blog web hosting,forum web hosting

ลงชื่อเข้าใช้ Advance web hosting ได้ที่นี่ค่ะ

 

แนะนำบริษัท web hosting

เว็บเพจที่เกี่ยวข้อง

คำถามที่ถามบ่อย

บริการลูกค้า

วิธีสั่งซื้อและชำระเงิน

Copyright © 2018 ecomsiam.com. All rights reserved.
Live chat