คำถามคำตอบ เว็บโฮสติ้ง web hosting thai - faq

คำถามคำตอบเว็บโฮสติ้ง (Web hosting)

Web hosting and Domain name Faq

เราได้รวบรวมคำถามที่ผู้ใช้สอบถามกันบ่อยๆ เช่น คำถามเกี่ยวกับโดเมน, เว็บโฮสติ้ง/Web hosting, การชำระเงินและใบเสร็จรับเงิน (Billing FAQ), วิธีการ Set up ใช้งานอีเมล์ (POP3 หรือ Web mail) ซึ่งคุณสามารถเรียกดูโดยคลิ๊กที่คำถามค่ะ


web hosting เว็บโฮสติ้ง ฟรีโดเมน เพียง 2,200 บาทต่อปี ฟรีติดตั้ง opensource software wordpress web hosting ,joomla,magento shopping cart และอื่นๆอีกมากมาย


 

1.เว็บโฮสติ้ง (Web hosting) คืออะไร?

เว็บโฮสติ้ง (Web hosting) คืออะไร?
เว็บโฮสติ้ง (Web hosting) คือพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูล เช่น HTML,รูปภาพ หรือ โปรแกรมต่างๆ ไว้ที่ "เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา (24 ชั่วโมง/ 7 วัน)

เว็บโฮสต์ติ้ง (Web hosting) ทำหน้าที่ ในการแผยแพร่เว็บเพจของเราออกสอินเตอร์เน็ต ให้ผู้อื่นเข้าชมได้ โดยเว็บโฮสต์ติ้ง (Web Hosting) จะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา เพื่อให้บริการเมื่อมีการเรียก ข้อมูลของเว็บไซต์ที่จัดเก็บอยู่ นอกจากนี้ยังให้บริการ การใช้งานอีเมล์ หรือการติดตั้งซอฟท์แวร์หรือสคริป Script ต่างๆ เป็นต้น

2.Virtual web hosting คืออะไร?

Virtual Web hosting คืออะไร

การที่เรามีเว็บไซต์ซึ่งมีการเชื่อมต่อและเป็นที่รู้จักบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์จะต้องตั้งอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตั้งเป็นเซิฟท์เวอร์ ซึ่งเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต (World Wide Web server) ซึ่งจะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด

Virtual Web hosting
เป็นการนำเว็บเซิฟท์เวอร์ที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานเป็นเว็บเซิฟท์เวอร์ของหลายๆ เว็บไซต์พร้อมๆ กัน โดยเสมือนมีเว็บเซิฟท์เวอร์ของตัวเอง

Virtual Domain
หมายถึง โดเมนเนมของคุณเอง (เช่น http://www.yourname.com) ซึ่งใช้ในการอ้างถึง Server แทนหมายเลข IP address ซึ่งจดจำยาก โดยชื่อโดเมนนี้ใช้ในการเรียกเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ และที่อยู่ในการรับ-ส่งอีเมล์ (เช่น yourname@yourname.com)


3.ข้อควรพิจารณาในการเลือกเซิร์ฟเวอร์ หรือ Web hosting
ในการเลือกเซิร์ฟเวอร์ หรือ Web hosting มีสิ่งสำคัญที่เจ้าของเว็บไซต์ ควรพิจารณาดังนี้ค่ะ

ขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล

โดยปริมาณขนาดพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ และอีเมล์ หรือพื้นที่ไฟล์ต่างๆ ของเว็บโฮสต์ติ้ง จะต้องพอเพียงกับข้อมูลของเว็บไซต์และอีเมล์

ความเร็วในการรับส่งข้อมูล

Web hosting ที่ดีต้องมีความสามารถในการส่งข้อมูลได้รวดเร็ว
โดยลักษณะการเชื่อมต่อ Web hosting เข้ากับอินเตอร์เน็ต ต้องใช้เทคโนโลยีที่มีความเร็วสูง ซึ่งควรมีความเร็วรองรับการใช้งานกับทั้งจากในประเทศและในต่างประเทศ

เว็บโฮสติ้งที่มีการใช้งานต่อเนื่อง 99%-uptime-web-hosting-thailand-มีการใช้งานต่อเนื่อง-99%-uptime

ปริมาณข้อมูลที่รับส่งได้ (Bandwidth)

ปริมาณข้อมูลที่มีการรับส่งกับ Web hosting มีมากน้อยเพียงใด เพียงพอกับการใช้งานหรือไม่

จำนวนรายชื่ออีเมล์ (Email account) ที่สามารถใช้งานได้

เพื่อให้เจ้าของเว็บไซต์ สามารถกำหนดอีเมล์ ในการติดต่องานต่างๆแยกจากกัน ตามหน้าที่การทำงาน เช่น ติดต่อข้อมูลทั่วไปใช้อีเมล์ info@ecomsiam.com , ติดต่อกับฝ่ายขายใช้อีเมล์ sales@ecomsiam.com เป็นต้น

web hosting ที่มีความปลอดภัยในการใช้งาน


ในการเลือกผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง/web hosting ควรเลือกผู้ให้บริการ web hosting ที่มีระบบป้องกันไวรัสจากอีเมล์ (Anti virus for email) และมีระบบกรองอีเมล์ขยะ หรือสแปมเมล์ (web hosting with Spam mail filter)

เพื่อความปลอดภัยและประสิทธฺิภาพ การใช้งานข้อมูลสูงสุดของคุณเว็บโฮสติ้งที่มีความปลดภัยในการใช้งาน-web-hosting-thailand-antivirus-spammail-filter

รองรับการใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆ

เช่น CGI, Pearl การสนับสนุนการใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ เช่น SQL Server, ASP หรือภาษา PHP ,ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแบบ SSL (Secure Socket Layer) ในกรณีเว็บไซต์อีคอมเมอร์ส

ecomsiam web hosting ติดตั้ง Opensource ได้หลากหลาย

และบริการติดตั้งฟรีสำหรับ opensource script ให้กับผู้ใช้บริการเว็บโฮสติ้ง โดยสามารถใช้งาน กับ Script มากมาย เช่น php, CGI, Perl และการใช้งาน forum, WordPress,Joomla, Post-nuke, smf(simple machines forum), magento, oscommerce, Zencart, opencart และอื่นๆ อีกมากมาย


web hosting thai ฟรีโดเมน ฟรี SSL ฟรีติดตั้ง opensource installation wordpress web hosting thai เว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL ราคาเพียง  2200 บ./ปี joomla web hosting thai เว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL ราคาเพียง  2200 บ./ปี Postnuke web hosting thai เว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL ราคาเพียง  2200 บ./ปี smf-simple-machines-forum web hosting thai เว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL ราคาเพียง  2200 บ./ปี magento web hosting thai เว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL ราคาเพียง  2200 บ./ปี oscommerce web hosting thai เว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL ราคาเพียง  2200 บ./ปี zencart web hosting thai เว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL ราคาเพียง  2200 บ./ปี opencart web hosting thai เว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL ราคาเพียง  2200 บ./ปี
และอื่นๆ อีกมากมาย

ระบบสำรองข้อมูล หรือ Data Backup


ข้อควรพิจารณาในการเลือกผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง/web hosting รายใด ควรเลือกผู้ให้บริการ web hosting ที่มีระบบสำรองข้อมูลรายวัน และรายสัปดาห์ (Daily Backup, Weekly Backup),UPS and Diesel Powered Backup ตลอดจนการดูแลระบบเครือข่าย (24/7 Network Monitoring)ราคาหรือค่าบริการ อัตราค่าบริการที่ Web Hosting

เรียกเก็บเป็นรายเดือน จะขึ้นอยู่กับความสามารถของที่ต้องการ โดยทั่วไปผู้ให้บริการ Web hosting จะมีบริการให้เลือกหลายรูปแบบ บางที่จะเรียกเก็บค่าติดตั้ง (Setup fee) หรือค่าแรกเข้าเมื่อเริ่มใช้บริการ

web hosting thailand banner
รายละเอียดเพิ่มเติม Advance web hosting
Customer service : การบริการลูกค้า


งานบริการลูกค้าสำหรับเว็บโฮสติ้ง/web hosting จัดว่าเป็นส่วนที่ยากที่สุดที่จะประเมินออกมาได้

โดยคุณสามารโทรติดต่อสอบถามไปที่บริษัท หรือดูจากผู้ใช้บริการ ซึ่งถ้าเป็นลูกค้าองค์กรเป็นส่วนใหญ่ ผู้ให้บริการน่าจะมีความน่าเชื่อถือ ตลอดจนระยะเวลา และประสบการณ์ในการเปิดให้บริการในธุรกิจเว็บโฮสติ้ง/web hosting

อีกทั้งการตอบปัญหาทางอีเมล์ การสื่อสารกับลูกค้า ช่องทางต่างๆ เช่น Live Chat เป็นต้น

เว็บโฮสติ้ง-ไทย-best web hosting service in thailand call02-9682665


หากคุณมีข้อสงสัย สามารติดต่อกับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า หรือ customer support ของ ecomsiam web hosting ได้ที่ Tel.02-9682665,02-9683399 หรือ support@ecomsiam.com ค่ะ หรือ
[ คลิ๊กที่นี่เพื่อติดต่อเราค่ะ ]

4. Control panel ของ web hosting คืออะไร

Control panel ของ web hosting คืออะไร และที่ อีคอมสยามใช้ Control panel อะไร


cpanel web hosting เว็บโฮสติ้ง-ไทย-best web hosting service in thailand call02-9682665

คอนโทรลพาเนล หรือ cpanel web hosting

เป็นระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ใช้ในการจัดการ ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (user password), บัญชีรายชื่อผู้ใช้อีเมล์ (email account) , FTP - file transfer เป็นต้น

ทาง ecomsiam ใช้จัดการระบบ Web hosting คือ CPANEL โดยมีตัวอย่างการใช้งานดังนี้ค่ะ

Change password :

สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านของคอนโทรลพาเนลและ FTP

email support :

หากต้องการสอบถามปัญหาการใช้งานกับ Support team ของ ecomsiam

File manager :

จ ัดการแฟ้มข้อมูล เช่น สร้าง ลบ หรือย้ายไฟล์ ซึ่งคุณสามารถ Uplad file จากเครื่องของคุณขึ้นไปบน server และแก้ไข Html ได้ด้วย

Help :

หน้าจออธิบายเกี่ยวกับคอนโทรลพาเนล

Resource meter :

ปริมาณการใช้ Disk space, email, transfer ในแต่ละวัน

Mail manager :

จ ัดการเกี่ยวกับ email เช่น add, update, remove หรือเปลี่ยน password ของ email
Mailing List: สำหรับติดตั้ง mailing list ซึ่งหลังจากติดตั้งแล้วจะสามารถใช้ mailing list ไดโดยผ่านหัวข้อ mail manager

Counter : สถิติของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Mysql database:

ฐานข้อมูล mysql ซึ่งคุณสามารถสร้าง, แก้ไข, ลบ table หรือ field หรือข้อมูลใน table ได้

Submit site to search engine :

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ โดยลงทะเบียนที่ Seach engine ยอดนิยม เช่น Infoseek,Alta Vista,Lycos, Excite, Hot Bot, Yahoo ...

Add Script :


สามารถติดตั้ง โปรแกรม หรือ Script ต่างๆได้ด้วยตนเอง เช่น
forum, WordPress,Joomla, Post-nuke, smf(simple machines forum), magento, oscommerce, Zencart, opencart และอื่นๆ อีกมากมาย


wordpress web hosting joomla web hosting Postnuke web hosting smf-simple-machines-forum web hosting thai เว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL ราคาเพียง  2200 บ./ปี magento web hosting oscommerce web hosting zencart web hosting opencart web hosting
และอื่นๆ อีกมากมาย
[ตัวอย่าง Cpanel web hosting..]

รายละเอียดเพิ่มเติม Cpanel web hosting


5. หมายเลขไอพี (IP Address) คืออะไร
หมายเลขไอพี (IP Address) หรือ Internet Protocal IP Address คือรหัสตัวเลขที่กำหนดขึ้น เพื่อใช้อ้างถึงที่อยู่ของ web hosting และเน็ตเวอร์ต โดยหมายเลขไอพีเหล่านี้จะไม่ซ้ำกัน (unique numeric) ซึ่งมีมาตรฐานในการกำหนด และเป็นที่รู้จักทั่วโลก

เช่น 198.41.0.52. เป็นหมายเลข IP สำหรับกลุ่มเครือข่ายในอเมริกา

6. หาก ISP ที่ผมใช้บริการได้ให้พื้นที่ web space และ อีเมล์ด้วย ทำไมผมจะต้องใช้บริการเว็บโฮสต์ติ้ง (Web hosting) อีก?

คุณจำเป็นต้องใช้บริการ เว็บโฮสติ้ง (web hosting) หากคุณต้องการใช้ชื่อ โดเมน สำหรับเว็บไซต์ และอีเมล์ในชื่อโดเมนของคุณ หากบริการของ ISP ไม่ได้ให้คุณได้ใช้ ชื่อโดเมนของคุณ (www.yourdomain.com) หรือการใช้งานอีเมล์ในชื่อโดเมนของคุณ (yourname@yourdomain.com)

7. สามารถกำหนดให้ Forward อีเมล์ไปยังอีเมล์อื่นได้ไหม?

หากคุณมีอีเมล์ที่ใช้งานอยู่ก่อนแล้ว และยังต้องการใช้ชื่ออีเมล์เดิมอยู่ คุณสามารถ forward อีเมล์ทั้งหมดให้ส่งไปถึงอีเมล์เดิมได้ค่ะ

8. จะย้ายเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) มาอยู่กับ เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) ของ ecomsiam ได้อย่างไร?

การย้าย เว็บโฮสติ้ง (web hosting) มาอยู่กับ ecomsiam นั้นง่ายมากค่ะ

ขั้นตอนที่ 1 :เพียงติดต่อโทรหาเรา หรืออีเมล์ถึง support@ecomsiam.com เพื่อแจ้งการเปิดใช้บริการ
เว็บโฮสติ้ง (web hosting) จาก ecomsiam เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจะติดต่อกลับถึงท่าน หรือ [คลิ๊กที่นี่เพื่อสั่งซื้อ web hosting แบบออนไลน์]   [คลิ๊กที่นี่เพื่อติดต่อเรา]   [ติดต่อขอใบเสนอราคา web hosting]

ขั้นตอนที่ 2: สร้าง user hosting account ให้กับท่าน
โดยเราจะ set up ทะเบียนชื่อลูกค้าหรือ account , user, password และ IP address ให้กับคุณ


ขั้นตอนที่ 3: ย้ายข้อมูลของเว็บไซต์
เช่น รูปภาพ, ไฟล์ต่างๆ เช่น html มาที่โฮสต์ใหม่ และทดสอบการใช้งานผ่าน IP address ของคุณ เช่น http://216.147.89.133/~yoursitename/ เพื่อดูว่าเว็บเพจของเราแสดงผลได้อย่างถูกต้อง


ขั้นตอนที่ 4 : กรณีที่มีการย้ายโดเมน
จะมีการส่งอีเมล์แจ้งการย้ายโดเมน (domain name transfer) แจ้งไปที่ผู้ที่จดทะเบียนชื่อโดเมนให้กับคุณ ให้แก้ไขข้อมูลการจดทะเบียนให้กับคุณ มาใช้ ecomsiam.com nameservers ที่อีคอมสยามแจ้งให้กับคุณ


ขั้นตอนที่ 5: เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลการ จดทะเบียนโดเมน จะมีอีเมล์มาถึงคุณ เพื่อให้คุณตรวจสอบความถูกต้อง (verify the transfer)
หลังจากนั้นผู้จดทะเบียนจะทำการชี้ โดเมนเนม หรือ point หรือชี้ domain name ของคุณมาที่ชื่อเซิฟท์เวอร์ของเรา

จากนั้นคุณก็จะสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ตามปกติ


กรณีที่ไม่ได้มีการย้ายโดเมน
กรณีที่ไม่ได้มีการย้ายโดเมนมาอยู่กับ ecomsiam จะมีการส่งอีเมล์แจ้ง DNS (Domain name server) และหมายเลขไอพี ถึงท่าน เพื่อแจ้งให้ท่าน แก้ไขข้อมูลการจดทะเบียนให้กับคุณ ให้ชี้ Name server มาใช้กับ ecomsiam nameservers ตามที่อีคอมสยามแจ้งให้กับคุณ


9. เซิฟท์เวอร์ของ ecomsiam ใช้ระบบปฏิบัติการอะไร?

เซิฟท์เวอร์ของ ecomsiam web hosting ใช้ระบบปฏิบัติการ LINUX ค่ะ
10.ค่าบริการหรือราคา web hosting แต่ละประเภทมีค่าใช้จ่ายเท่าไรค่ะ?

ค่าบริการในการใช้บริการเว็บโฮสติ้งนั้นขึ้นอยู่กับweb hosting plan ทีคุณใช้บริการค่ะ

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
hosting plan Lite hosting Advance hosting Email hosting Enterprise hosting VPS hosting
เว็บไซต์ทั่วไป (Html,php,java) ใช้งานฐานข้อมูล MySQL ใช้งานอีเมล์เป็นหลัก เพิ่มโดเมน
และรายชื่ออีเมล์
ได้โดยไม่จำกัด (unlimited addon domain)
เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือนจริง
Full root Access
+ Name Servers ส่วนตัว.
1 เดือน (บาท)

-

200 บ.

-

1,400 บ.

2,400 บ.

12 เดือน (บาท)
1,600 บ./ปี 2,200 บ./ปี
ชำระเพียง 11 เดือน
2,000 บ./ปี 15,400 บ./ปี
ชำระเพียง 11 เดือน
26,400 บ./ป
ชำระเพียง 11 เดือน
ใช้ host รายปี

ฟรี ! จดโดเมน /ต่ออายุโดเมน


หรือย้ายโดเมน (Transfer Domain)
1 โดเมน ตลอดการใช้งาน hosting
Free domain

.com,.net, .biz, .org, .info
Free domain

.com,.net, .biz, .org, .info
-

Free domain

.com,.net, .biz, .org, .info
หรือ .co.th .ac.th .in.th

Free domain

.com,.net, .biz, .org, .info
หรือ .co.th .ac.th .in.th

สั่งซื้อ hosting Order now ... web hosting thai เว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL
Order now ... web hosting thai สั่งซื้อเว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL
Order now ... web hosting thai สั่งซื้อเว็บโฮสติ้งไทย ฟรี SSL
Order now ... web hosting thai สั่งซื้อเว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL
Order now ... web hosting thai สั่งซื้อเว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL
พื้นที่ใช้งาน/ disk space

1200 MB

1600 MB

10 Gb

7.5 Gb

30 Gb

POP E-mail account
you@yourdomain.com
web hosting plan สั่งซื้อเว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL
10 email
web hosting plan สั่งซื้อเว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL
10 email
web hosting plan สั่งซื้อเว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL
1 email
web hosting plan สั่งซื้อเว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL
ไม่จำกัดจำนวน
web hosting plan สั่งซื้อเว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL
ไม่จำกัดจำนวน
จำนวนโดเมน
กับ Web hosting (addon domain)
web hosting plan สั่งซื้อเว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL
1 โดเมน
web hosting plan สั่งซื้อเว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL
1 โดเมน
web hosting plan สั่งซื้อเว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL
1 โดเมน
web hosting plan สั่งซื้อเว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL
ไม่จำกัด
จำนวนโดเมน
web hosting plan สั่งซื้อเว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL
ไม่จำกัด
จำนวนโดเมน
เว็บไซต์ web hosting plan ฟรีโดเมน web hosting plan สั่งซื้อเว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL

-

web hosting plan สั่งซื้อเว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL web hosting plan สั่งซื้อเว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL
จำนวน Data base
กับ Web hosting

-
ราคา web hosting plan สั่งซื้อเว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL
1 DB
-
web hosting plan สั่งซื้อเว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL
ไม่จำกัด DB
web hosting plan สั่งซื้อเว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL
ไม่จำกัด DB
Data Transferต่อเดือน
(Site trafic)

12 GB

20 GB

ไม่จำกัด

80 GB

ไม่จำกัด

  hosting detail hosting detail hosting detail hosting detail hosting detail
11.เซิฟท์เวอร์ของ ecomsiam.com ใช้ระบบฐานข้อมูลอะไร?

เว็บโฮสติ้ง (web hosting ) ใช้ฐานข้อมูล mysql database และใช้งานกับภาษา PHP ค่ะ

web hosting thai - php web hosting thai - mySQL
12. ecomsiam web hosting มีบริการ file transfer (FTP) ให้ และ FTP แบบ Anonymous หรือเปล่าคะ?

ecomsiam web hosting มีบริการมีทั้ง 2 แบบค่ะ คือ file transfer (FTP) และ FTP แบบ Anonymousค่ะ

13. แนะนำโปรแกรมที่นิยม หรือโปรแกรม ฟรี ที่ใช้ในการ FTP สำหรับ web hosting ค่ะ?

โปรแกรม พรี! สำหรับ FTP web hosting ที่เป็นที่นิยมและเป็น opensource คือ FileZilla

คุณสามารถ download FTP PROGRAM "FileZilla" ได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ คลิ๊กเพื่อ download FileZilla ค่ะ
download filezilla click here


FileZilla เป็นโปรแกรมที่ใช้ติดต่อกับ FTP server เพื่อดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไฟล์
โดยเฉพาะกับเว็บไซต์ ทำให้เหมาะสำหรับนักออกแบบเว็บ นอกจากนี้ FileZilla ยังรองรับการถ่ายไฟล์อย่างปลอดภัยผ่าน SSH (SFTP) อีกด้วย FileZilla รองรับการกลับมาถ่ายไฟล์ต่อในกรณีที่อัปโหลดหรือดาวน์โหลดล้มเหลว และทำงานได้ดีผ่านไฟร์วอลและพรอกซี

FileZilla มีวิธีใช้งานที่สะดวก แบ่งวินโดว์ออกเป็นสองส่วนคือแสดงฝั่ง local กับ remote

จากนั้นคุณก็สามารถ drag and drop ไฟล์ระหว่างสองฝั่งเพื่ออัปโหลดหรือดาวน์โหลดได้ทันที คุณสามารถ login อย่างรวดเร็วโดยป้อนข้อมูลของไซต์คือที่อยู่ ผู้ใช้ และรหัสผ่าน ได้บนทูลบาร์เลยทันที

นอกจากนี้ FileZilla ยังมี host manager ที่เก็บรายละเอียดของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้เป็นประจำ เพื่อให้คุณเชื่อมต่อได้อย่างง่ายและรวดเร็ว FileZilla ทำงานได้เฉพาะบน Windows

หรือ Download WS FTP โดยคลิ๊กที่นี่
14. มีวิธีในการเข้าจัดการ email account เช่น add, update, remove ได้อย่างไร?

ในการเข้าจัดการ email account

คุณสามารถเพิ่มเติมรายชื่ออีเมล์ หรือลบรายชื่ออีเมล์ โดยระบบ Control panel โดยเข้าไปที่ URL http://www.yourdomain.com:2082 (เปลี่ยนจากข้อความ yourdomain เป็นชื่อโดเมนเนม ของคุณ)

หลังจากนั้นเลือกเมนู "email" หรือเลือกไอคอน "Accounts" เพื่อเข้าไปจัดการอีเมล์ค่ะ

cpanel web hosting click here
15. หาก upload ขึ้นไปไว้ที่ web hosting แล้ว เว็บไซต์ไม่ขึ้นแสดงผล

หาก upload ขึ้นไปไว้ที่ web hosting แล้ว เว็บไซต์ไม่ขึ้นแสดงผล

ให้คุณลองตรวจสอบดูนะคะ ว่าได้ upload ไฟล์ ไปยังโฟล์เดอร์หรือ directory ที่ถูกต้อง โดยไฟล์ที่ upload จะต้องอยู่ภายใต้โพล์เดอร์ public_html

และชื่อไฟล์แรกในการเรียกใช้จะต้องเป็น index.php หรือ index.html หรือ index.htm หรือ index.shtml อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นต้น
16. สามารถเรียกดูเว็บไซต์ โดย DNS ของยังไม่ Active ด้วยวิธีใด

สำหรับโดเมนจดใหม่ หรือเพิ่งมีการแก้ไข DNS โดเมนเนม ที่ยังไม่ active
คุณสามารถเรียกดูเว็บไซต์ ได้ ได้โดยไปที่ location http://203.150.225.1/~yourloginaccount/

(จากข้อมูล URL ข้างต้น ให้ใส่เป็น IP ของคุณ และแก้ไข yourloginaccount โดยใส่เป็นชื่อเข้าระบบของคุณ)
17. คู่มือสำหรับใช้งาน Control panel ของเว็บโอสติ้ง (web hosting) เรียกดูได้จากที่ไหนค่ะ

คู่มือสำหรับใช้งาน Control panel ของเว็บโอสติ้ง (web hosting)

คุณสามารถเรียกดูเว็บไซต์ ได้ที่ https://www.cpanel.net/docs/cp/index.html
18. การเรียกใช้งาน webmail มีวิธีการอย่างไรค่ะ

คุณสามารถเรียกใช้งาน webmail

ได้โดยไปที่ URL : http://www.yourdomain.com/webmail
(โดยเปลี่ยน yourdomain.com ให้เป็นชื่อโดเมนเนมของคุณ)
19. ผมเคยใช้เเว็บโฮสติ้ง (web hosting) อยู่แล้วกับผู้ให้บริการอื่น แต่เพิ่งจะสั่งซื้อ เเว็บโฮสติ้ง (web hosting) กับ ecomsiam.com ผมจะย้ายโดเมน มาชี้ที่ server ใหม่นี้ได้อย่างไร?

การย้ายมาใช้ เว็บโฮสติ้ง /web hosting จากผู้ให้บริการ เว็บโฮสติ้ง /web hosting กับ ecomsiam.com นั้น

คุณต้องแก้ไขข้อมูลโดเมน ใน domain name registration record ที่คุณได้จดโดเมนไว้

โดยแก้ไขข้อมูลโดเมน ให้ nameservers เป็น ของ ecomsiam.com

หากใช้ เว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic.com (web site builder software) ซึ่งจะมีการแจ้ง DNS ให้กับท่าน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ จดโดเมนกับผู้ให้บริการใด ซึ่งมักจะมีหน้าจอให้คุณเข้าไปแก้ไขข้อมูลโดเมน

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับโดเมน โปรดแจ้งมาที่ [ติดต่อเรา] เรายินดีให้บริการท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

หากคุณมีการจดโดเมนจากที่อื่น และมีความประสงค์ใช้บริการ "ต่ออายุโดเมน" (renewal domain) กับ ecomsiam


สามารถดำเนินการโดยย้ายโดเมน (transfer domain) โดยแจ้งย้ายโดเมน /Transfer domain ได้ที่นี่ค่ะ [คลิ๊กเพื่อแจ้งย้ายโดเมน] หรือติดต่อเรา โทร 02-968-2665

web hosting thailandการย้ายโดเมน (transfer domain) ต้องการทำก่อนโดเมนหมดอายุ 7-10 วัน

กรณีที่ย้ายโดเมนไม่สำเร็จ จะต้องต่ออายุโดเมนกับผู้ให้บริการโดเมนรายเดิมก่อน แล้วจึงแจ้งย้ายโดเมนอีกครั้งหนึ่งค่ะ

web hosting thailandกรณี registrar เดียวกัน จะใช้เวลา ประมาณไม่เกิน 1 วันค่ะ


แจ้งย้ายโดเมนติดต่อเรา

webhosting-free-domain01-banner เว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL

 


ติดตั้ง Opensource ได้หลากหลาย

สามารถใช้งาน กับ Script เช่น php, CGI, Perl และการใช้งาน forum, WordPress,Joomla, Post-nuke, smf(simple machines forum), magento, oscommerce, Zencart, opencart และอื่นๆ อีกมากมาย


wordpress web hosting joomla web hosting Postnuke web hosting smf-simple-machines-forum web hosting thai สั่งซื้อเว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL ราคาเพียง 2200 บ./ปี magento web hosting thai สั่งซื้อเว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL ราคาเพียง 2200 บ./ปี oscommerce web hosting thai สั่งซื้อเว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL ราคาเพียง 2200 บ./ปี zencart web hosting thai สั่งซื้อเว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL ราคาเพียง 2200 บ./ปี opencart web hosting
และอื่นๆ อีกมากมาย


บริการติดตั้ง Opensource ฟรี!

web hosting solution มากมายเกี่ยวกับ CMS และสำหรับ Shopping Cart web hosting ,blog web hosting,forum web hosting

ลงชื่อเข้าใช้ Advance web hosting ได้ที่นี่ค่ะ

 

แนะนำบริษัท web hosting

เว็บเพจที่เกี่ยวข้อง

คำถามที่ถามบ่อย

บริการลูกค้า

วิธีสั่งซื้อและชำระเงิน

Copyright © 2018 ecomsiam.com. All rights reserved.
Live chat